Johan Scherwin arbetsprover 13 01 2011_Sida_02

Jag har arbetat med webb sedan 2002. Bland annat har jag utvecklat tre generationer av Rikskonserters webbplats. Den sista lanserades 2009. På Rikskonserter var jag också med om att ta fram webbplatser till Caprice Records och EMS och till de återkommande projekten Ethno och Stockholm New Music.

2011–2014 var jag knuten till Kulturrådet som webbredaktör. Först arbetade jag med utvecklingen av Bolla, den nationella webbplatsen för barn- och ungdomskultur, därefter arbetade jag främst med utveckling och drift av Kulturrådets webbplats.

2016–2017 var jag knuten till PTS och arbetade främst med att bygga om den externa webbplatsen. Jag byggde också webbplatser för Rörlighet i staten och det nyinrättade Digitaliseringsrådet.

Kulturrådet
PTS
Rörlighet i staten
Amanda Sedgwick